Kopparbergs Robot-teknik AB

Kvalitetspolicy

Kopparbergs Robot-teknik AB, som är verksamt inom automation, är ett privatägt företag inom automationsbranschen med ett komplett utbud av produkter och tjänster som total leverantör.

Vi ska leva upp till våra kunders krav, behov och förväntningar, så att dessa är nöjda med våra produkter och tjänster.

Detta uppnår vi genom att;

  • med rätt kvalitetsnivå ge kunderna trygghet i affärerna,
  • skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer,
  • ha kvalitetsmedvetna och engagerade medarbetare, med långvarig branscherfarenhet och tekniskt kunnande,
  • ständigt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder mot våra fastställda kvalitetsmål samt
  • följa gällande lagar, förordningar och bestämmelser

Miljöpolicy

Kopparbergs Robot-teknik AB, som är verksamt inom automatisering, ska genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling av automationsbranschen.

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån ett miljö- och livscykelperspektiv.

Detta uppnår vi genom att;

  • sträva efter lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet,
  • vara medvetna kring miljöfrågor hos medarbetarna 
  • leva upp till kundernas miljökrav 
  • ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärde
Kopparbergs Robot-teknik AB