Kopparbergs Robot-teknik AB

Nyckelfärdiga installationer

Allt under ett tak. Vi börja med en simulation för att sedan konstruera, tillverka, programmera och igångsätta kompletta linjer.  Allt sker i vår egen regi och egen fabrik.

Vi avslutar ett projekt med en utbildning till operatörer och servicemontörer. Sedan kommer vi gärna tillbaka för att utföra ett årlig service.

Flödessimuleringar

Allt börja med att visualisera en genomtänkt idé. Vi på Kopparbergs Robot-teknik AB använder konstruktionsprogrammet Solid Works 3D för att få en realistiskt bild. 

Härmed kan processflöden, åtkomlighet, ergonomi eventuella flaskhalsar kontrolleras och lokaliseras

Lokaliseras brister kan dessa åtgärdas innan anläggningen fysiskt står på plats med besparingar både i tid och kostnader. Flödessimuleringar kan också användas som ett verktyg för att göra ändringar och optimeringar i befintliga anläggningar där kapaciteten önskas öka

Kurser

KRT Consulting AB erbjuder företags-anpassade kurser till både operatörer och servicepersonal.        

Under våra kurser lägger vi mycket fokus på det praktiska.  Enklare problemlösning för att få insikt i produktionsflödet. Vi kommer gärna ut till ert företag för att ge en företagsanpassad kurs på plats.  Våra kurser är kända för att de ges på olika nivå och är väl anpassad efter din produktion och personal.

Service / Reservdelar

Varje robotinstallation behöver en årlig service för att minska antalet produktionsstopp. Inget är värre än att en hel produktionslinje står stilla på grund av att batterierna har tagit slut i roboten, slitage av delar o.s.v.  Vi utför service även under kvällar och helger utan extra kostnader. 

Vi tillhandahåller även reservdelar och förbrukningsmaterial för Yaskawa Nordic robotar.  Vid frågor kontaktar order@krtab.se eller ring +46(0)72 225 46 11

Kopparbergs Robot-teknik AB