Kopparbergs Robot-teknik AB

Konsult tjänster

Tack vare många års erfarenhet har vi möjligheten att hjälpa vid att;  

* hitta problem i ett produktionsflöde,  * komma med passande lösningar för att effektivisera en befintlig produktionslinje.                                             * utveckla automatiseringslösningar.       * rådgivning vid objektiva bedömningar.   * byta ut robotar mot nyare modeller         * flytta robotcell.

KRT har 20 års know-how av Yaskawa Motoman robotar. Allt från MRC- robotar upp till de nyaste modeller. 

Konstruktion

Allt börja med att visualisera en genomtänkt idé. Vi på KRT använder konstruktionsprogrammet Solid Works 3D för att få en realistiskt bild. Härmed kan vi simulera hela robotcellen och visa Er robotens möjligheter, beräkna kapacitet o.s.v. 
Svetsfixturer

Att ha en bra svetsfixtur är ett av de viktigaste hjälpmedlen för att kunna garanterar en kontinuerlig  kvalitet av en produkt oavsett vilka operatör som betjänar roboten.                                          Vi på KRT har utvecklat och tillverkat många svetsfixturer genom alla år. Kontakta oss gärna om ni behöver svetsa en prototyp, ny fixtur eller uppgradera en fixtur.

Nyckelfärdiga installationer

Allt under ett tak. Vi på KRT konstruerar, tillverkar, programmerar och idriftsätter kompletta robotinstallationer. Vi avslutar ett projekt med en utbildning till operatörer och servicemontörer. Allt anpassade efter dina önskemål.

Service

Varje robotinstallation behöver en årlig service för att minska antalet produktionsstopp. Inget är värre än att en hel produktionslinje står stilla på grund av att batterierna har tagit slut i roboten, slitage av delar o.s.v.  Vi utför service även under kvällar och helger utan extra kostnader. 

Utbildning

Utifrån vår erfarenhet vet vi att det lönar sig att investera i regelbunden utbildning till både operatörer och servicepersonal. Utbildningen lägger  fokus på det praktiska enklare problemlösning och att få insikt i produktionsflödet. Vi kommer gärna ut till ert företag för att ge en utbildning på plats eller så tar vi emot en grupp i vår utbildningslokal i Kopparberg.  Utbildningen är mycket flexibel och anpassas enligt önskemål.