Kopparbergs Robot-teknik AB

På Kopparbergs Robot-teknik AB har vi dryg 20 års know-how av Yaskawa Motoman robotar. 

Allt från MRC- robotar upp till de nyaste modeller. 

Konsulttjänster KRT Consulting AB.

Tack vare många års erfarenhet har vi möjligheten att hjälpa vid att;  

 Identifiera flaskhalsar i ett produktionsflöde,     Hållbarhetsanalys & effektivitetsplan av   produktionsflöde.                                          Utveckla automatiseringslösningar.         Rådgivning vid objektiva bedömningar.           Robotlyft ( byta ut robotar mot nyare   modeller)                                                                       Fallstudier

Konstruktion

Allt börja med att visualisera en genomtänkt idé. Vi på Kopparbergs Robot-teknik AB använder konstruktionsprogrammet Solid Works 3D för att få en realistiskt bild. Härmed kan vi simulera hela robotcellen och visa Er robotens möjligheter, beräkna kapacitet o.s.v. 
Svetsfixturer

Att ha en bra svetsfixtur är ett av de viktigaste hjälpmedlen för att kunna garanterar en kontinuerlig  kvalitet av en produkt oavsett vilka operatör som betjänar roboten.   

På Kopparbergs Robot-teknik har vi utvecklat och tillverkat många svetsfixturer genom alla år. Kontakta oss gärna om ni behöver svetsa en prototyp, ny fixtur eller uppgradera en fixtur.

Nyckelfärdiga installationer

Allt under ett tak. Vi konstruerar, tillverkar, programmerar och igångsätter kompletta robotinstallationer. Vi avslutar ett projekt med en utbildning till operatörer och servicemontörer. Allt anpassade efter dina önskemål.

Service / Reservdelar

Varje robotinstallation behöver en årlig service för att minska antalet produktionsstopp. Inget är värre än att en hel produktionslinje står stilla på grund av att batterierna har tagit slut i roboten, slitage av delar o.s.v.  Vi utför service även under kvällar och helger utan extra kostnader. 

Vi tillhandahåller även reservdelar och förbrukningsmaterial för Yaskawa motoman robotar.  Vid frågor kontaktar order@krtab.se eller ring +46(0)72 225 46 11

Kurser

KRT Consulting AB erbjuder företags-anpassade kurser till både operatörer och servicepersonal.                                                Under våra kurser lägger vi mycket fokus på det praktiska.  Enklare problemlösning för att få insikt i produktionsflödet. Vi kommer gärna ut till ert företag för att ge en företagsanpassad kurs på plats.  Våra kurser är kända för att de ges på olika nivå och är väl anpassad efter din produktion och personal.